Spirit of Ecstasy, 2022

Holz / Kunstharz
85 X 30 X 40 cm